10 Tips for Buying Property in CZ

Buying property in the Czech Republic is a smart choice whether you’ve been living in CZ for a while or have just recently decided to relocate. Prices of property in the Czech Republic are especially attractive for foreigners coming from the countries, where exchange rates favor their local currency. 1. Investigation and thorough analyses come first. […]

Potvrzení o ubytování

Doklad o zajištění ubytování je právním dokumentem potvrzujícím, že cizinec má adresu pobytu na území ČR. Podle požadavků Ministerstva vnitra ČR, nemovitost uvedená v potvrzení o ubytování, musí být vedená v katastru nemovitostí České republiky. Objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování […]

Proof of Accommodation

Proof of accommodation (doklad o zajištění ubytování) is a legal document confirming that a foreigner has a residence address in the Czech Republic. According to the requirements of the Czech Ministry of Interior, a property mentioned in the confirmation of accommodation (potvrzení o ubytování) has to be listed in the Czech property register (katastr nemovitostí). […]

Commonly Broken New Year’s Resolutions

Every year we all set our hopes high, eager to become better, fitter and richer selves 🙂 Millions of New Year’s resolutions will be made together with the first glimpses of fireworks at midnight on December, 31. However, those millions of resolutions can be generalised and brought to a broad list of the most common ones. […]