Potvrzení o ubytování

Doklad o zajištění ubytování je právním dokumentem potvrzujícím, že cizinec má adresu pobytu na území ČR. Podle požadavků Ministerstva vnitra ČR, nemovitost uvedená v potvrzení o ubytování, musí být vedená v katastru nemovitostí České republiky. Objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro […]