Potvrzení o ubytování

Doklad o zajištění ubytování je právním dokumentem potvrzujícím, že cizinec má adresu pobytu na území ČR. Podle požadavků Ministerstva vnitra ČR, nemovitost uvedená v potvrzení o ubytování, musí být vedená v katastru nemovitostí České republiky. Objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.

Další požadavky MVČR zahrnují: Potvrzení o zajištění ubytování musí být podepsáno přímo majitelem nemovitosti – právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v katastru nemovitostí. V případě, že je vlastníkem nemovitosti právnická osoba (společnost), jednatel společnosti nebo osoba jednající v jeho zastoupení na základě plné moci, je oprávněn podepsat prohlášení o ubytování.

Potvrzení o ubytování
Potvrzení o ubytování (formulář)

České ministerstvo vnitra důkladně kontroluje, zda byly splněny obě podmínky. Za prvé, se v katastru nemovitosti (je přístupný online) ověřuje, zda-li nemovitost je v katastru registrovaná. Registrace v katastru nemovitostí automaticky svědčí o tom, že nemovitost skutečně existuje a adresa nebyla uměle vytvořena. Dále, se kontroluje, zda jméno/název vlastníka nemovitosti souhlasí s údaji, uvedenými v Potvrzení o ubytování.

Legitimní doklad o zajištění ubytování obsahuje kontaktní údaje vlastníka nemovitosti, jeho adresu bydliště a datum narození. Doklad by měl obsahovat i ověřený podpis vlastníka nemovitosti. Kromě toho, na potvrzení o ubytování nesmí chybět kontaktní údaje cizince včetně data narození.

Annie Fed

3 thoughts on “Potvrzení o ubytování

  1. FindHome poskytuje katastr nemovitostí, hypoteka, nahlizeni do kn, katastr, nahlížení do katastru, katastrální mapa, rodinný dům, prodej bytu, nové byty praha a pronájem bytu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *