Povinné adaptačně-integrační kurzy pro expaty odstartovaly

Návrh českého ministerstva vnitra na povinné adaptačně-integrační kurzy pro expaty přijíždějící do České republiky byl po několika měsících definitivně schválen. Navzdory dlouhému mlčení ze strany ministerstva, kdy nebylo jasné, zda bude návrh odklepnutý včas, kurzy začaly 1. ledna, jak bylo původně plánováno. Tyto kurzy jsou povinné pro některé expaty ze zemí mimo EU, kteří po 1. lednu obdrželi nebo obdrží povolení k pobytu v České republice.

Informace až po měsících

V září minulého roku byly zveřejněny některé základní informace týkající se těchto kurzů, ovšem až do konce roku nebyly k dispozici žádné podrobnosti. Mezi ně patřila například jejich cena nebo to, zda si je dotyční cizinci budou muset platit sami. Dlouho nebylo vlastně ani jasné, zda se vůbec budou konat, protože návrh byl schválen až koncem listopadu – měsíc před zahájením kurzů. Navzdory tomu jsou od 1. ledna 2021 spuštěny a postupně přibyly další informace.

Pro koho jsou tyto kurzy povinné?

Adaptačně-integrační kurzy musí absolvovat všichni cizinci ze zemí mimo EU, kteří od 1. ledna 2021 obdrží povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice. Expati je musí splnit do jednoho roku od data, kdy obdrželi povolení.

To platí konkrétně pro cizince, kteří zde od 1. ledna 2021 získají:

 • povolení k dlouhodobému pobytu na území;
 • povolení k dlouhodobému pobytu na území z důvodu změny účelu jeho pobytu;
 • povolení k trvalému pobytu na území z humanitárních důvodů;
 • povolení k trvalému pobytu na území z důvodů hodných zvláštního zřetele;
 • povolení k trvalému pobytu na území, pokud je pobyt cizince v zájmu České republiky;
 • povolení k trvalému pobytu na území, jestliže jde o dítě cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky a pokud bylo důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území;
 • povolení k trvalému pobytu na území poté, co předchozí povolení k trvalému pobytu vydané tomuto cizinci bylo zrušeno;
 • povolení k trvalému pobytu po čtyřech letech nepřetržitého pobytu na území v případě, že jde o cizince pobývajícího na území po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Kromě vymezení skupin expatů, kteří budou muset absolvovat tyto integrační kurzy, vláda rovněž specifikovala ty skupiny expatů, na které se tato povinnost nevztahuje. Mezi nimi jsou například cizinci, kteří už absolvovali kurz v minulosti, nebo ti, kteří obdrželi povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu před 1. lednem 2021 (povolení k pobytu musí být stále platné od 1. ledna, 2021).

Povinnost absolvovat tyto kurzy se netýká cizinců, kteří jsou držiteli:

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia;
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území;
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování;
 • povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky;
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance;
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie;

Kurz není nařízený ani expatům, kteří v den vydání povolení k pobytu nedosáhli věku 15 let nebo toho dne naopak dosáhli věku 61 let. Totéž se týká i držitelů zaměstnaneckých a modrých karet vydaných na základě vládních programů “Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci” a “Klíčoví a vědečtí pracovníci”.

Integrační kurzy
Ministerstvo vnitra si od adaptačně-integračních kurzů slibuje mimo jiné to, že se cizinci nebudou izolovat od většinové společnosti.

Podrobnosti ke kurzům

Integrační kurzy probíhají v Centrech na podporu integrace cizinců. V České republice je těchto center 18 a je zcela na samotných expatech, aby se rozhodli, kde tyto kurzy absolvují. Ty jsou rozděleny do dvou konkrétních skupin: kurzy určené pro veřejnost a kurzy neurčené pro veřejnost (ty jsou realizovány na základě nabídek právnických osob ve spolupráci s daným Centrem na podporu integrace cizinců).

Pro registraci do kurzů pro veřejnost musí expati:

 • Zaregistrovat se na portálu http://frs.gov.cz
 • Zaplatit částku 1 500 Kč a obdržíte potvrzení o zaplacení;
 • Zaregistrovat se pro konkrétní kurz a – poté obdrží potvrzení e-mailem.

I když jsou tyto kurzy určené expatům, jsou vedeny výhradně v českém jazyce, ovšem tlumočeny zkušenými překladateli do devíti jazyků. Jedná se o tyto jazyky:

 • angličtina,
 • arabština,
 • francouzština,
 • mongolština,
 • ruština,
 • srbština,
 • španělština,
 • ukrajinština,
 • vietnamština.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Zahraniční účastníci kurzu nemají přístup k žádným konkrétním informacím o kurzech (například dostupné termíny konání, místo konání atd.) dokud nezaplatí kurz.

Kurz trvá čtyři hodiny a jakmile ho expat dokončí, obdrží certifikát. Dobrou zprávou je, že na konci kurzu není žádný test ani zkouška a je nutné se pouze zúčastnit, předložit povolení k pobytu a podepsat prezenční listinu a být přítomen od začátku do konce. Pokud se expat rozhodne, že se kurzu vůbec nezúčastní, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč

Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka, neváhejte se nám ozvat – rádi za vás vše zařídíme!

Zdroj informací: MVČR.cz
Zdroj obrázku: Unsplash.com

Anna Minjaríková

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *